Edegem wordt glyfosaat vrije gemeente

09 Mei 2019

Edegem wordt glyfosaat vrije gemeente

Op voorstel van gemeenteraadslid Sien Pillot (Groen) keurde de Edegemse gemeenteraad een besluit goed om een glyfosaat vrije gemeente te worden. Op haar eigen gronden zal de gemeente het gebruik van glyfosaat nu al verbieden, ook voor professioneel gebruik.

'Vlaanderen kleurt oranje' kopte Natuurpunt enkele weken terug in een artikel op haar website. Oorzaak van de oranje velden is het gebruik van het omstreden product glyfosaat. Dit wordt ingezet om graslanden schoon te vegen voor nieuwe teelten, ook wel bekend als Roundup. Dat glyfosaat schadelijk is voor mens en milieu lijdt minder en minder twijfel.

Glyfosaat kan de gezondheid ernstige schade toebrengen. Studies tonen aan dat herbiciden met glyfosaat een hormoonverstorende werking hebben en onze vruchtbaarheid kunnen aantasten. Glyfosaat is schadelijk voor planten, maar ook voor dieren. Het IARC (International Agency for Research on Cancer) klassificeerde glyfosaat als een waarschijnlijk kankerverwekkende stof met lange termijn risico’s voor zoogdieren, waaronder boerderijdieren zoals schapen en koeien. Glyfosaat vernietigt niet alleen de bedoelde onkruiden, maar ook het groen in en rond de akkers. Met alle gevolgen van dien voor de bijen en insecten die op hun beurt voedsel zijn voor vogels. Daarnaast komt het product uiteindelijk ook in onze waterlopen terecht, waar het verder schade aanricht.

"Het gebruik hiervan kent dus grote gevolgen voor mens, natuur en milieu op korte en op lange termijn. Met de informatie en onderzoeken die gekend zijn is het voor Groen duidelijk dat we in Edegem streng moeten toezien op het gebruik van glyfosaat", beargumenteert Sien Pillot haar voorstel.

"Er zijn bovendien alternatieven. De biolandbouw bewijst het keer op keer: Glyfosaat is niet nodig om productief te zijn. De landbouw van de toekomst is gebaseerd op een hoge biodiversiteit, een brede variatie van gewassen en landbouwmethoden en het vermijden van monoculturen, die het ideale recept zijn voor ziekten en plagen. Er zijn zoveel alternatieven mogelijk, dat het zinloos is om de risico’s die met glyfosaat verbonden zijn, te blijven nemen."

"Het is vanaf 19 juli verboden voor niet-professionele gebruikers om nog pesticiden met glyfosaat te gebruiken. In Edegem willen we dat ook professionele gebruikers de switch maken naar milieuvriendelijke alternatieven.", besluit Sien Pillot.

Het voorstel van Sien Pillot werd unaniem goedgekeurd. De gemeente zal een actieve campagne starten tegen het gebruik van glyfosaat door particulieren en professionelen en alternatieven aanmoedigen. Bovendien zal de gemeente op haar eigen gronden het gebruik van glyfosaat nu al verbieden zowel voor particulieren als professionelen.

Tips

Wie concrete tips zoekt voor een gifvrije tuin kan op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij heel wat informatie vinden: www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.