Geen extra bezoekersparking op site Ecopark, wel ernaast

17 April 2020

Geen extra bezoekersparking op site Ecopark, wel ernaast

Als het van Groen afhangt, blijft het ecopark op zijn huidige locatie op Kattenbroek. Als het echter van het N-VA-bestuur afhangt, verdwijnt het ecopark richting grens Aartselaar, neemt IGEAN de organisatie over en wordt het huidige ecopark een bezoekersparking voor de omliggende sportzone. Slecht plan, vinden wij. Maar we hebben een alternatief, want er is wel degelijk een mobiliteitsprobleem.

Ondertussen is het geen gerucht meer: N-VA zal het ecopark verhuizen richting Doornstraat. Het huidige ecopark verdwijnt en wordt parking. Belastinggeld wordt op die manier niet duurzaam besteed.

Het Edegemse ecopark behoort tot de beste van de regio: het is ruim en je kan er op heel wat momenten voor veel fracties terecht dankzij de behulpzame ecoparkwachters. Er werd dan ook terecht de laatste jaren heel wat geïnvesteerd, met de reorganisatie van containers en een gloednieuwe weegbrug.

De verhuis van het ecopark kost ons dubbel: de verloren kosten van de afgelopen jaren én een investeringskost op de nieuwe locatie, geraamd op één miljoen euro. Het N-VA bestuur heeft de mond vol van zuinig besturen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat zij meer dan een miljoen euro belastinggeld over de balk smijten voor de verhuis van een prima werkend ecopark en de aanleg van bijkomende parking voor de bezoekers van de verschillende sportsites in Kattenbroek. En waarom? Is het omdat IGEAN op die manier eindelijk een invulling heeft voor haar verloren grond in de Doornstraat?

We stellen met Groen het beste van twee werelden voor: behoud van het ecopark op de huidge locatie én bijkomende parkeerplaatsen. Daartoe bouwen we een parkeergebouw op de site tussen het ecopark en de Gemeentehallen, waar vandaag reeds parking is voorzien. Daar zit bovendien nog een verdienmodel in.

Dat de verhuis van het ecopark nodig is voor de realisatie van bijkomende parking is een drogreden. Al zijn we het er wel mee eens dat er een probleem is wat betreft mobiliteit en parkeren in de sportzone van Kattenbroek. Vooral op momenten dat de verschillende sportclubs tegelijk bezoekers ontvangen of wanneer er grote sportevenementen plaatsvinden, is het vechten voor een parkeerplaats. Deze piekmomenten verantwoorden echter volgens ons niet de verhuis van het "beste ecopark van de zuidrand". In plaats daarvan stellen we voor om op de site tussen Gemeentehallen en ecopark een parkeergebouw te zetten, waar bezoekers tegen betaling kunnen parkeren. Een deel van het parkeergebouw zou tegelijk kunnen ingericht worden als kantoorruimte. De gemeente hoeft de investering niet zelf te doen, maar kan een concessie uitschrijven. De grond is al van de gemeente en dat kan zo blijven. Is er dan toch nog nood aan parkeerruimte, bijvoorbeeld bij grote sportmanifestaties, dan voorzien we een overeenkomst over de parkeerplaatsen van de omliggende bedrijvenzones. In het weekend zijn die steeds onderbenut.

We slaan op die manier twee vliegen in één klap: we behouden het ecopark op zijn huidige toplocatie (en vermijden daardoor een onnodige miljoenenuitgave) én we stimuleren een duurzame mobiliteit in Kattenbroek.