Ecopark Edegem verdwijnt voor bezoekersparking sportzone, tenzij...

24 Mei 2020

Ecopark Edegem verdwijnt voor bezoekersparking sportzone, tenzij...

Als het van Groen afhangt, blijft het ecopark in Edegemse handen en op zijn huidige locatie op Kattenbroek. Als het echter van het N-VA-bestuur afhangt, verdwijnt het ecopark richting grens Aartselaar, neemt IGEAN de organisatie over en wordt het huidige ecopark een bezoekersparking voor de omliggende sportzone. Slecht plan, vinden wij.

Het Edegemse ecopark behoort tot de beste van de regio: het is ruim en je kan er op heel wat momenten voor veel fracties terecht dankzij de behulpzame ecoparkwachters. Er werd dan ook terecht de laatste jaren heel wat geïnvesteerd, met de reorganisatie van containers en een gloednieuwe weegbrug.

Ecoparkuitbating naar Igean

Vanaf 1 juni 2020 is het ecopark niet meer in gemeentelijke handen. Maandag beslist dit n-va bestuur op de gemeenteraad dat zowel de ecoparkuitbating als de huisvuilophaling overgedragen wordt aan Igean. Volgens de gemeente een pak goedkoper. Of dat zo is, zal nog maar moeten blijken. Een echte berekening werd er niet gemaakt. Het gaat n-va om het principe dat de gemeente enkel haar kerntaken nog zelf doet.

‘Voor Groen Edegem behoort daar absoluut de uitbating van het ecopark bij. Zo bepaal je zelf welke prijs aangerekend wordt voor welke afvalfractie, welke fracties je wil aanbieden, of je een aparte KMO-opening voorziet, welke investeringen je doet en hoe je het ecopark organiseert… Deze autonomie valt volledig weg bij overdracht. Een concreet voorbeeld om dit te illustreren: vanaf juni moet je gaan aanschuiven aan het ecopark, Igean wil immers geen ecopark op afspraak inrichten.’ legt Goedele Van der Spiegel uit.

Waarom ecopark verhuizen?

Maar er is meer. Omwille van de uitbreiding van de sportzone vindt het gemeentebestuur dat het ecopark, dat daar al jarenlang een vaste stek heeft, zonevreemd aanvoelt. Maar bovenal vindt ze dat het ecopark moet plaats ruimen voor een gigantische parking voor de sportzone.

We zijn het er wel mee eens dat er een probleem is wat betreft mobiliteit en parkeren op de site Kattenbroek. Vooral op momenten dat de verschillende sportclubs tegelijk bezoekers ontvangen of wanneer er grote sportevenementen plaatsvinden, is het vechten voor een parkeerplaats. Groen Edegem is niet blind voor deze mobiliteitsknoop, maar vindt dat een grondige mobiliteitsoefening dient te gebeuren en dat een stappenplan moet uitgewerkt worden, alvorens nu halsoverkop een ecopark te verhuizen (een gigantische extra investering van 1 à 1,5 miljoen) en daar een autoparking van te maken.

We doen alvast een voorzet. In eerste instantie kunnen de Edegemse sporters perfect met de fiets komen. Het ontbreken van veilige fietswegen en dito fietsaccomodatie houdt hen vandaag nog tegen. Dat is dus de eerste investering die nodig is. Daarnaast zien we op de site en bij de bedrijven aan de overkant al veel parkeerplaatsen die in het weekend leeg staan. Afspraken daarrond kunnen perfect gemaakt worden en een parkeergeleidingssysteem brengt de wagens naar de vrije plaatsen op de hele site.

Als blijkt dat er dan nog structureel plaatsen tekort zijn, is een parkeergebouw mogelijk op de private site van AVEVE of op de parking achter de gemeentehallen. In combinatie met een kantoorgebouw zien we hier een perfecte publieke-private samenwerking mogelijk. De gemeente hoeft de investering niet zelf te doen, maar kan een concessie uitschrijven. De parkinggrond is al van de gemeente en dat kan zo blijven.

‘Het gemeentebestuur gaat voor het oplossen van de mobiliteitsknoop opnieuw voor de quick-win en zoekt niet naar duurzame oplossingen. De verhuis van het ecopark kost ons dubbel: de verloren kosten van de afgelopen jaren én een investeringskost op de nieuwe locatie, geraamd op 1 tot 1,5 miljoen euro. Het N-VA bestuur heeft de mond vol van zuinig besturen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat zij meer dan een miljoen euro belastinggeld over de balk smijten voor de verhuis van een prima werkend ecopark en de aanleg van bijkomende parking voor de bezoekers van de verschillende sportsites in Kattenbroek.’ vindt Goedele Van der Spiegel

Is de Doornstraat een goede locatie?

De nieuwe locatie van het ecopark wordt de IHK-site aan de Doornstraat. Naast het ecopark wordt het ook de uitvalsbasis voor de huisvuilwagens van Igean-Zuid. Bezoekers van andere gemeenten zijn ook toegelaten op het nieuwe ecopark. De combinatie van beide zal toch wel wat extra verkeer genereren op de Doornstraat zelf, maar ook richting de rest van Edegem op de Drie Eikenstraat. Daar wordt het dus in het weekend ook filerijden… Is het dat wat we willen?

'We stellen met Groen het beste van twee werelden voor: behoud van het ecopark op de huidge locatie én bijkomende parkeerplaatsen. Daartoe bouwen we een parkeergebouw op de site tussen het ecopark en de Gemeentehallen, waar vandaag reeds parking is voorzien. Daar zit bovendien nog een verdienmodel in.' besluit Goedele Van der Spiegel.