De laatste begroting van deze legislatuur

12 December 2017

De laatste begroting van deze legislatuur

Fractieleidster Sien Pillot sprak namens de Groen-fractie vanavond de gemeenteraad toe naar aanleiding van de begroting voor 2018. De laatste begroting van deze legislatuur. Een ideaal moment om wat langer stil te staan bij wat we als mede beleidspartij hebben gerealiseerd en wat er ons nog te wachten staat in dat laatste jaar.

"De gemeenteraad van december is traditioneel de raad waar de begroting wordt goedgekeurd. Aangezien dit het laatste begrotingsjaar is van deze legislatuur, voelt het toch iets specialer aan.

Dank aan het College van burgemeester en schepenen, en in het bijzonder schepen Peter Verstraeten, Brigitte Vermeulen-Goris en de financieel beheerders Joost Talloen, Katrien Van Hove en haar vervanger Marc Maebe om ook nu weer deze financiële oefening tot een goed einde te brengen.

Wat staat ons nog te wachten?

 • De resultaten van de restauratie van de koetshuizen in Hof ter Linden wordt stilaan zichtbaar. In 2018 zal het eerste koetshuis openen. Aan het dossier voor de restauratie van het kasteel wordt hard gewerkt. Nieuwe paden laten ons stilaan toe het verdere domein te verkennen. We kijken dan ook uit naar de verdere uitrol hiervan het komende jaar.
 • De nieuwe bioklas is zo goed als klaar. Het is een huzarenstukje wat duurzaam en innovatief bouwen betreft. Voor het komende jaar staat het uitwerken van het natuurbelevingspad op de planning. Een cruciale schakel tussen bioklas en de rest van het Fort en een kans om nog meer te genieten van de natuurpracht midden in onze gemeente.
 • In navolging van de meer dan geslaagde klimaatactie voor scholen vond enkele weken geleden de woon- en energiebeurs plaats voor gezinnen. In 2018 volgt er een actie voor de bedrijven en de Edegemse ondernemers. Is Edegem is de burgemeestersconventant geen lege doos. In 2018 volgen nog meer acties.
 • Vorige gemeenteraad keurden we een nieuwe impuls goed voor de begraafplaats. Dat was meer dan nodig. Er wordt een grote investering voorzien om van het kerkhof een plek te maken om waardig afscheid te kunnen nemen en dierbaren te gedenken.
 • De heraanleg van de Drie Eikenstraat is volop aan de gang. Over een afstand van bijna een kilometer komen er nieuwe en veilige fietspaden en oversteekplaatsen. Het zal in 2018 nog even doorbijten zijn, maar het eindresultaat is een onwaarschijnlijke verbetering voor de veiligheid van voetgangers en fietsers.
 • Edegem verdient een nieuwe bibliotheek. In 2018 is het uitkijken naar de aanbesteding en de eerste spadesteek. Aan de overkant is het uitkijken naar de nieuwe invulling voor de pastorij. De onderhandelingen zitten in de laatste rechte lijn. Een extra impuls voor een levendig centrum!
 • Het aantal nieuwe en vernieuwde speelplekken staat ondertussen op tien. In 2018 kijken we uit naar de esplanade van Andreas Vesalius, het Armand Preud’hommeplein en nog een extra impuls voor speelweefsel. Want niet alleen de pleintjes in Edegem kunnen kindvriendelijker.
 • In Buizegem zal er in 2018 een nieuwe wind waaien in’t Forum. We hopen samen met de vele bezoekers dat de wijkwerking er nog verder kan groeien en bloeien. Nieuw deze legislatuur waren de wijkbudgetten. In 2017 werden opnieuw een vijftal projecten ingediend. Ook in 2018 is er opnieuw budget voorzien voor creatieve ideeën en voorstellen van de Edegemnaren.
 • 2017 was het jaar voor Andreas Vesalius: een volwaardig gebouw voor de kleuterschool en nieuwe klassen voor de lagere school. Ook de sanitaire voorzieningen krijgen nog een nieuw jasje. We mogen als gemeente terrecht fier zijn op onze gemeenteschool.
 • Van de school naar Huis van het Kind. Ook hier komt de werking op kruissnelheid. Peuterspeelpunt het Speelnestje, bijvoorbeeld, is een groot succes. In 2018 wordt daarop verder gewerkt met initiatieven rond kleuterparticipatie.
 • Er gebeurde in 2017 enkele belangrijke verschuivingen van de gemeente naar het Autonoom Gemeentebedrijf zoals enkele grote IT investeringen en de herstellingen en vernieuwingen van het zwembad. Zo optimaliseren we het beheer van ons patrimonium met bovendien een positieve weerslag op onze gemeentefinanciën.

Op het einde van een legislatuur zijn vele belangrijke en grote dossiers op kruissnelheid of definitief in de startblokken. Belangrijk zijn echter ook de kleinere projecten: krokussen op de pleintjes, het opwaarderen van grijze nutskasten, groepsaankoop van dakisolatie, een extra stimulans voor streekproducten, geo-loketten voor onze inwoners, participatie bij tal van projecten, bruisende activiteiten al dan niet georganiseerd of ondersteund door de gemeente. Ook zo maken we het verschil.

Collega’s,

Elk jaar opnieuw is de begrotingsopmaak een evenwichtsoefening tussen doordachte investeringen, rechtvaardige inkomsten, en verantwoorde personeels- en werkingsuitgaven. Net zoals de vorige jaren en ondanks de ingrepen bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan blijft het exploitatiebudget van onze gemeente onder grote druk staan. Ook de komende jaren blijft dat een zeer belangrijk aandachtspunt.

Ik eindig graag met de woorden waar ik ook vorig jaar mee eindigde:

Besturen is verantwoordelijkheid nemen en voortdurend een evenwicht zoeken. Wij staan als fractie 100 procent achter de oefening die voorligt."