In navolging van Mortsel: maak van Collegewijk één grote fietszone

23 Oktober 2020

In navolging van Mortsel: maak van Collegewijk één grote fietszone

De stad Mortsel creëert in een keer meer dan 30 fietsstraten: dit is 13 km fietsstraat- en zone waarin er voorrang wordt gegeven aan veiliger fietsverkeer. De teller in Edegem staat nog steeds op nul. “Dat Mortsel in de Minervawijk een fietszone creëert, is hét moment om de Collegewijk fietszone te maken. Laten we Edegem mee op de fietskaart zetten te midden van andere fietssteden en -gemeenten die ons omringen, zoals Boechout, Mortsel, Lier of Mechelen. Zoniet dreigen we de rode lantaarn te worden van het fietspeloton in de Zuidrand”, aldus Vera Hans, gemeenteraadslid voor Groen in Edegem. De Minervawijk, die Mortsel als fietszone erkent, sluit aan op de Collegewijk, een Zone 30 waar herhaaldelijk snelheidsovertredingen worden genoteerd en waar veel jeugdige fietsers aanwezig zijn die zich van en naar school begeven in de spitsuren, maar die zich ook overdag tussen de campussen bewegen. De Collegewijk kreunt ondanks de ingrepen vorige legislatuur nog steeds onder een grote hoeveelheid autoverkeer, het merendeel sluipverkeer. “Het N-VA bestuur blijft talmen met bijkomende maatregelen om het sluipverkeer in te dijken. Ook op vlak van verkeersveiligheid zijn er geen iniatieven. De Collegewijk fietszone maken, is een kwestie van logisch en gezond verstand”, stelt Vera Hans. Een fietszone is een oplossing voor het vele fietsverkeer in de wijk die deze als dagelijkse fietsroute gebruikt. “Dit is geen voorstel tégen het autoverkeer, wel vóór een veiligere en duidelijkere verkeerssituatie voor alle weggebruikers”, benadrukt Vera Hans. “Wij zouden bijgevolg ook graag het inrichten van fietszones gekoppeld zien aan een sensibiliseringscampagne ter bevordering van het wederzijdse begrip tussen de weggebruikers. Het kan immer geen kwaad om zowel fietser, voetganger als automobilist herhaaldelijk op de verkeersregels te wijzen.” Na de aankondigingen, nu actie Er werd de voorbije maanden al meermaals aangekondigd door het N-VA bestuur dat er werk gemaakt wordt van enkele fietsstraten: Donk werd genoemd, de Vestinglaan, maar ook de Aartselaarstraat. Het N-VA bestuur beschouwt de Doelveldstraat de facto al als fietsstraat, maar ons voorstel om deze straat ook écht te erkennen als fietsstraat werd weggestemd op de vorige gemeenteraad. “Daarom dat we de komende gemeenteraad opnieuw een voorstel op tafel leggen. Laat ons van de Collegewijk een fietszone maken en we hebben er meteen een 17 fietsstraten bij. Tijd voor actie. En we kunnen er nog Vlaams geld voor krijgen ook. Minister-president Jambon beloofde in zijn Septemberverklaring immers een extra euro voor elke twee euro die we in fietsinfrastructuur investeren”, besluit Vera Hans. Wat is het verschil tussen een fietsstraat en een fietszone? In een fietszone zijn alle straten fietsstraten. In fietsstraten mogen de fietsers de volle breedte van de rijbaan gebruiken (in eenrichtingsstraten) of de rechterhelft ervan (in tweerichtingsstraten). Autoverkeer is toegestaan, maar auto’s mogen niet sneller dan 30 km/uur rijden. Ook mogen auto’s de fietser niet voorbijsteken, ze moeten dus achter de fietser blijven rijden.