Buurtparticipatie over site Beerschot is farce

16 November 2022

Buurtparticipatie over site Beerschot is farce

“Als de bouwpromotor er niet in slaagt om participatie serieus te nemen, moet het gemeentebestuur het heft terug in handen nemen”

De geplande bouw van drie appartementsblokken midden in een tuinzone op de site Beerschot in Edegem gaat gewoon door. De terechte eis van heel wat buurtbewoners om meer betrokken te worden bij die plannen, valt letterlijk op een koude steen. Dat is kort samengevat de conclusie na het infomoment gisterenavond dat bouwpromotor Antonissen Development Group had georganiseerd in Hotel Ter Elst in Edegem. Een honderdtal aanwezigen konden alleen maar vaststellen dat er met alle eerdere suggesties en vragen niets is gebeurd.

“Als de bouwpromotor er niet in slaagt om participatie serieus te nemen, moet het gemeentebestuur het heft terug in handen nemen”, vindt gemeenteraadslid Jeroen Van Laer en voormalig schepen van participatie. “We hebben daarover in de gemeenteraad al verschillende voorstellen gedaan. Op de site Beerschot kan het niet de bedoeling zijn om de volledige groenzone vol te bouwen. We moeten die binnengebieden juist koesteren.”

Ter herinnering: N-VA keurde in juni 2021 een nota goed tot herziening van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) zodat bebouwing in de tuinzone mogelijk werd. En dit zonder enige vorm van inspraak door de gemeenteraad, de bevolking of de Omgevingsraad. Een jaar later organiseert het bestuur een infovergadering met de buurt rond de voorstelling van de bouwplannen. Er zijn 150 aanwezigen, de zitting wordt stopgezet na fel protest van de buurt. Daarop volgt midden in de zomervakantie een digitale communicatieronde. Er worden tal van bewaren ingediend die zullen verwerkt worden door het gemeentebestuur. In september 2022 scherpt het bestuur haar nota rond de herziening van het BPA wat aan, maar fundamenteel wordt er niets gewijzigd aan het bouwprogramma. In de gemeenteraad van oktober stelt het bestuur dat het nu aan de projectontwikkelaar is om een consensus te zoeken met de buurt.

“Gisterenavond hebben we kunnen zien en horen wat het zoeken naar consensus inhoudt: niets. Het participatiemoment van deze projectontwikkelaar is één grote farce. Op tal van technische vragen kon men niet antwoorden. De studies rond de impact op de mobiliteit en de monumentale bomen zijn niet ter inzage. Wel staat vast dat de bouwpromotor zijn vergunning in de komende weken gaat indienen. Dit is niet serieus en een zoveelste voorbeeld hoe N-VA in Edegem kostbare groene ruimte te grabbel gooit”, besluit Jeroen Van Laer.