Bouwwoede in Edegem loert om de hoek. Groen stelt openruimteplan voor

09 November 2020

Bouwwoede in Edegem loert om de hoek. Groen stelt openruimteplan voor

(Foto: onze actie voor de bescherming van de open ruimte in de Lourdeslaan in 2018) De bouwwoede was in Edegem de voorbije 20 jaar het kleinst van alle gemeenten in de provincie Antwerpen. Dat bleek vorige week uit gegevens van Statistiek Vlaanderen. Logisch, want Edegem is al één van de dichtst bebouwde gemeenten in heel Vlaanderen. Een betonstop zou in Edegem heel goed op zijn plaats zijn. Een openruimteplan moet dat mogelijk maken, vinden wij. In de vorige legislatuur investeerden we volop in de bescherming en toegankelijkheid van domein Hof ter Linden en Fort 5. Maar naast Hof ter Linden zijn er echter nog heel wat andere natuurschatten en open ruimtes in onze gemeente die wij willen behouden en beschermen. We konden de vorige jaren heel wat bouwprojecten tegengehouden, aan de Edegemse Beek, aan de Doornstraat,… “Het is tijd dat we een punt zetten achter het verder aansnijden van onze kostbare open ruimte, natuur en landbouw”, vertelt gemeenteraadslid Goedele Van der Spiegel (Groen). "In sommige van die gebieden dreigen echter nieuwe verkavelingen. Mussenburg bijvoorbeeld (de weilanden en bossen rond 't Meihof). Ook aan de Doornstraat en in de vallei van de Edegemse beek is de druk groot om landbouwgronden op te offeren voor beton", waarschuwt Goedele Van der Spiegel. In Edegem is er meer dan genoeg verkaveld. "Als we de resterende groene zones écht willen beschermen en verankeren, moeten we nu in actie schieten. De bouwwoede kan hier elk moment terug de kop opsteken", zegt Van der Spiegel. “Willen we definitief een halt toeroepen aan het verder aantasten van het groene karakter van onze gemeente, moeten we dringend werk maken van een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Alleen zo kunnen we de groene ruimtes die vandaag kunnen bebouwd worden ook écht beschermen". "Op de volgende gemeenteraad zal Groen Edegem dan ook voorstellen om nu echt werk te maken van het openruimteplan voor Edegem. In Edegem is er immers nog steeds ruim 110 hectaren open ruimte bedreigd, blijkt uit cijfers van Natuurpunt.” Download via volgende link alvast het plan dat wij voor Edegem op tafel leggen: klik hier.