Bomenkap site Extraction-De Smet

17 April 2018

Bomenkap site Extraction-De Smet

De afgelopen dagen was er heel wat onvrede te merken bij buurtbewoners en op sociale media over de plotse bomenkap op de voormalige KMO-site Fortis-Extraction De Smet (zie foto). Deze werken betekenen de start van de bouw van het woonproject Elysia Park. Een project dat na een tiental jaar van voorbereiding zo'n twee jaar geleden in een eindfase terecht kwam, niet te verwarren met het luxeproject dat (het ondertussen failliete) Four Oaks wilde realiseren.

We begrijpen de reacties maar willen toch ook benadrukken dat er op dit domein meer bomen zullen geplant worden dan dat er stonden. "Nu iedereen die dikke gekapte boomstammen ziet liggen, begrijp ik de commotie", reageert milieuschepen Goedele Van der Spiegel, "Maar deze zone is geen bosgebied en ze heeft ook geen grote natuurwaarde. Er ligt een tennisveld onder de grond en er is bodemvervuiling door de vroegere industriële activiteiten. Er komen vier gebouwen waartussen we een park laten aanleggen. Voor deze zone is er geen verplichte compensatie, maar het klopt dat iedere boom die verdwijnt er één te veel is. Daarom zullen er minstens evenveel nieuwe bomen komen."

De nieuwe aanplantingen komen achter Elysia Park als groene verbinding richting Hof ter Linden. "De uitwerking van dit dossier heeft lang aangesleept omdat we een bufferzone wilden aan de zijde van de buurtbewoners, maar ook richting Hof ter Linden. Daar komt een groene corridor met een trage weg met bomen, struiken, wadi's en wateropvang. Uiteindelijk zal dit meer natuurwaarde hebben dan de bomen en struiken die er stonden."

Onderstaande schets geeft op grote lijnen het projectplan weer. Rechts ziet u de Graaf de Granvellelaan. Rubenspark bevindt zich links van het projectgebied. De bebouwing volgt de hoogte van de aanliggende bestaande huizen en appartementsblokken.