Stedenband San Jeronimo stopt: N-VA bestuur zet adviesraad Internationale Solidariteit mes op de keel

01 Februari 2020

Stedenband San Jeronimo stopt: N-VA bestuur zet adviesraad Internationale Solidariteit mes op de keel

Voormalig schepen voor internationale solidariteit Jeroen Van Laer heeft op de gemeenteraad van 27 januari het N-VA bestuur een stevige uitbrander gegeven. Aanleiding was een brief die het bestuur heeft gestuurd aan de Edegemse Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit. In de brief vraagt het bestuur om een probleem op te lossen dat ze zelf gecreëerd hebben. Het bestuur vergat namelijk in de begroting het loon mee te pakken van de coördinator van onze stedenband in Peru. Hoewel in de raadscommissie van december 2019 nog uitdrukkelijk beloofd werd dat de stedenband nog drie jaar kon duren, komt de N-VA daar nu op terug. Men voorziet nog een toelage van 7.000 EUR zodat Gabriella, de coördinator in San Jeronimo, kan aanblijven tot juni 2020 en dan is het definitief afgelopen. Tenzij... De adviesraad voor Internationale Solidariteit zich akkoord verklaard om uit de budgetten voor projectsubsidies en noodhulp 21.000 EUR te schrappen en te verschuiven richting loon Gabriella. "Hoe durven ze een adviesraad op zo'n manier het mes op de keel zetten", zegt Jeroen Van Laer. "Waar is het respect gebleven? Op een jaarbudget van 30 miljoen euro een adviesraad dwingen om zelf 21.000 EUR te schrappen terwijl ze al 10% hebben moeten inleveren? Er zijn gewoon geen woorden voor de manier N-VA hier zijn verantwoordelijkheid niet wil nemen. Of is het een manier om de adviesraad de schuld te geven dat de stedenband vroegtijdig stopt?" De volgende gemeenteraad zal Groen dan ook een punt op de agenda zetten om de continuïteit van de stedenband te garanderen tot eind 2021 zonder bijkoemnde besparing, zoals beloofd door het bestuur. "Het onvoorziene ontslag van schepen Sophie De Leeuw biedt meer dan voldoende financiële ademruimte", aldus Jeroen Van Laer. Bij dit artikel kozen we symbolisch voor een lege tafel met daarop de slogan die San Jeronimo gebruikt voor onze stedenband: "Edegem - San Jeronimo, Hermanos por siempre. Broeders voor altijd."