Alle wandelpaadjes hebben een naam

14 Januari 2018

Alle wandelpaadjes hebben een naam

Alle 25 trage wegen van Edegem hebben officiële naambordjes gekregen. “Het toont wandelaars dat ze de trage wegen mogen gebruiken”, verduidelijkt milieuschepen Goedele Van der Spiegel (Groen) de bedoeling ervan.

Vlak voor de jaarwisseling werden alle Edegemse trage wegen van een naam voorzien. “Bij sommige van die wegen denken mensen dat ze niet publiek zijn en dan durven ze de doorsteken niet te gebruiken. Door de wegen een bordje met een naam te geven, wordt het officieel en kan niets wandelaars of fietsers nog weerhouden ze in gebruik te nemen”, geeft milieuschepen Goedele Van der Spiegel aan.

Voor deze operatie werd een werkgroep opgericht. “We moesten alle trage wegen in kaart brengen”, zegt Van der Spiegel. “Tijdens dat werk zijn nieuwe trage wegen ontstaan. Dat is het geval voor het Hogerhagenpad en het Dwaallichtjespad, het oostelijk pad over Hof ter Linden.”

Vroegere schapenweide

De namen werden gekozen in samenwerking met verschillende adviesraden. Meestal verwijzen ze naar verhalen, plaatsen of gebeurtenissen uit het verleden of hebben ze een link met de natuur in de buurt. De Schapenweg tussen de Boniverlei en de wijk Buizegem verwijst bijvoorbeeld naar een vroegere schapenweide in de omgeving.

Het is uiteraard de bedoeling dat de functionele paden veel worden gebruikt. “Je kan door Edegem wandelen zonder echt een grote baan te gebruiken. Ook is het handig voor kinderen uit onze wijken die naar school moeten of naar een speeltuin in de buurt. Het is best mogelijk dat we alle 25 wegen aangeven in ons gemeentelijk infoblad als overzicht.”

Verplicht traag

Nieuwe verkavelingen in de gemeente zullen in de toekomst ook verplicht worden voorzien van minstens één trage weg. “Dat zal zeker het geval zijn voor het project van Re-Vive op de oude Agfa-site, voor Elysia Park en voor een verkaveling aan de Heihoefseweg”, klinkt het.

Filip Spoelders ■