1600 Edegemse leerlingen op straat voor het klimaat

26 Oktober 2017

1600 Edegemse leerlingen op straat voor het klimaat

Zo’n 1 600 leerlingen uit het Edegems basisonderwijs kwamen vandaag samen met het WWF op straat voor het klimaat. Met spandoeken en raak gekozen slogans riepen ze op om de klimaatopwarming tegen te gaan.

Begin dit jaar daagde de gemeente Edegem alle lagere scholen uit om op een creatieve manier de klimaatopwarming extra in de verf te zetten. Op die manier ontstond de klimaatchallenge tussen de verschillende scholen, een strijd om zo origineel mogelijk aandacht te vragen voor het klimaat. Afgelopen maanden organiseerden de basisscholen daarom verschillende acties zoals een lesdag zonder elektriciteit of een zwerfvuilopruiming. De klimaatchallenge kwam vandaag tot een hoogtepunt met een internationale en Edegemse klimaattop en klimaatmars, die de gemeente samen met het WWF organiseerde.

1 600 leerlingen Edegemse basisscholen vragen samen met WWF aandacht voor klimaat tijdens top en mars

Op de internationale top vertegenwoordigden verschillende delegaties leerlingen van alle Edegemse lagere scholen een land in de klimaatonderhandelingen en probeerden ze een akkoord te bereiken over een wetsvoorstel rond het afschaffen van auto’s op fossiele brandstoffen. Nadien dachten ze tijdens de Edegemse klimaattop na over welke inspanningen Edegem nog kan leveren in de strijd tegen het klimaat. De leerlingen en burgemeester Koen Metsu, schepen voor duurzaamheid Goedele Van der Spiegel, schepen voor jeugd Jeroen Van Laer en schepen voor onderwijs Koen Michiels ondertekenden vervolgens samen een leerlingenconvenant met daarop de voorstellen van de leerlingen.

Schepen Goedele Van der Spiegel verklaart de uitgebreide aandacht die Edegem aan het probleem van de klimaatopwarming schenkt: “De gemeente Edegem is één van de trekkers van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waaronder nummer dertien, klimaatactie. Met de klimaatchallenge en deze slotdag wilden we extra aandacht vragen voor dat doel en proberen we om niet alleen de kinderen, maar ook om via hen de ouders positief te beïnvloeden.”

Nadien trokken de 1 600 leerlingen uit de Edegemse basisscholen met spandoeken en rake slogans naar Hangar 27. Daar sprak burgemeester Koen Metsu zijn waardering uit voor de inspanningen van de jonge bende. “Het is hartverwarmend om te zien dat jullie zo massaal met het klimaat begaan zijn. Samen maken we het verschil in de strijd tegen de opwarming van de aarde en dat hebben jullie tijdens de klimaatchallenge uitgebreid getoond”, liet de burgemeester optekenen.

Als afsluiter konden de aanwezige leerlingen hun overige energie kwijt tijdens een concert van WWF Radio Oorwoud, een beloning die hen wachtte voor al hun geleverde inspanningen.