Uitleendienst Edegem levert prima werk en dat willen wij zo houden

Afschaffen van de uitleendienst is nefast voor tal van verenigingen, scholen, buurtcomités en de eigen gemeentelijke evenementen. Het privatiseren van de uitleendienst is alleen maar verliezen. We geven hierover graag meer informatie.

Jaarlijks zijn er gemiddels 450 ontleningen van tafels, stoelen, tenten, nadars, baravan, drinkbekers, podia,… 8 Edegemse scholen, 28 tal buurtcomités en een 50 tal andere Edegemse verenigingen waaronder sport- en jeugdverenigingen, maken hier gebruik van voor tal van activiteiten en evenementen. Verder zijn er uiteraard ook nog de grote Edegemse organsaties zoals de kerstmarkt, jaarmarkt, Rock@Edegem kerstboomverbranding, tal van festiviteiten in Immaculata, buitenspeeldag, burendag, Levensloop… waar eveneens veel materiaal voor nodig is.

Het ondersteunen van al deze initiatieven met basismateriaal is een kerntaak van een gemeente. Althans dat vinden wij. N-VA zegt: trek uw plan. Trek uw plan voor het zoeken van materiaal op de private markt, ga het zelf maar ergens gaan halen. Zo knijp je initiatief dus dood.

Op basis van de cijfers van 2018 van alle ontleningen en het ontleende materiaal maakten we eens voor de grap de oefening wat het scholen, verenigingen en buurtcomités had gekost op de private markt (bijv. Rentevent of Boels):

  • Gemiddeld 4500 Euro voor een Edegemse school per jaar
  • Gemiddeld 1500 Euro voor een buurtcomité per jaar
  • Gemiddeld 1500 Euro voor andere Edegemse verenigingen

Het bestuur maakt zich sterk dit te compenseren met "enveloppes". De inhoud hiervan tot dusver onbekend. Maar indien er sprake is van geen vermindering van dienstverlening en geen extra kosten, betekent dit een totale enveloppe van minstens 153.000 EUR per jaar. Zonder extra financiële tegemoetkoming is dit een zuivere extra kost voor onze verenigingen! En dan heeft de gemeente zelf nog geen tafels en stoelen voor haar eigen evenementen. Voorzichtig gerekend komen we in totaal op een bedrag van 178.000 EUR per jaar als N-VA niets wil veranderen aan de huidige dienstverlening. Een aardig bedrag waarmee eigen personeel kan worden ingezet.

Vandaag leveren de mensen van de uitleendienst prima werk: ze staan in voor onderhoud, aankoop en levering van het materiaal. Bovendien zijn zij erg flexibel, nemen ook andere taken binnen de gemeente op en zijn erg betrokken.

Wij begrijpen dus de keuze niet om de uitleendienst te privatiseren. Personeel is voor ons geen last maar een zege! Behoud van de uitleendienst betekent tal van ontmoetingen, sfeer en gezelligheid op Edegemse pleinen, scholen, buurten,... maar eveneens het voortbestaan van verenigingen. Velen zijn immers erg afhankelijk van de opbrengsten van deze events.

Voor Groen is de uitleendienst één van de prioriteiten voor een warm en sociaal Edegem.