Tussenkomst rond financiële dwaasheid

Ik ga het hebben over financiën. De mantra dat het niet anders kan, is pure angstzaaierij. Waarom jullie dan toch dieper snijden in personeel en werking? Omdat het een politieke, ideologische fetisj is geworden.

Jullie doen het met andere woorden expres. En de presentatie van schepen Follens is het beste voorbeeld. Ik voel plaatsvervangende schaamte voor het plezier waarmee hij zinloze vergelijkingen maakt.

Ik geef een paar voorbeelden van het sadistisch discours.

Alleen al met de woonprojecten van Revive en Parkrand verwachten we minstens vier keer meer nieuwe inwoners dan jullie inschatten. Dat wil dus ook zeggen dat jullie de inkomsten van de aanvullende personenbelasting én onroerende voorheffing expres laag inschatten om harder te kunnen besparen op personeel en werking.

Een creatieve oefening naar bijkomde inkomsten ligt niet voor. Voor de bioklas en Hangar 27 kunnen we break-even draaien, maar jullie zijn zelfs te lui om er over na te denken. Een totaal gebrek aan ondernemerszin. Jullie hebben een ongezonde aversie voor nieuwe inkomsten om zwaarder te kunnen besparen op personeel en werking.

Nieuwe leningen worden ingeschreven voor een looptijd van 15 jaar. Terwijl 20 en zelfs 30 jaar voor lokale besturen aanvaardbaar is. Jullie schatten zo de leninglast voor deze bestuursperiode bewust hoger in om zwaarder te kunnen besparen op personeel en werking.

En dan die befaamde autofinancieringsmarge. Die moet voor jullie op 3 miljoen eindigen. Niemand die dat oplegt. Er is vanuit Vlaanderen geen enkele indicator of norm. Dat had dus evengoed 1 miljoen of 2,5 miljoen kunnen zijn. Maar door de lat express zo hoog te leggen, moeten jullie wel zwaarder besparen op personeel en werking.

Nog geen jaar geleden was er volgens de financieel directeur 2 tot 2,5 miljoen euro nodig om de gemeentefinanciën onder controle te krijgen. Dat was nog voor Vlaanderen enkele financiële meevallers uit zijn hoed toverde. Voor Gemeente, OCMW en Woonzorgnetwerk samen gaat het over een Vlaams enveloppeke van 5 miljoen euro deze legislatuur!

Erger nog, volgens jullie is die 2 miljoen ondertussen 3,5 miljoen geworden. Het is tot op de dag van vandaag gissen waar die 1,5 miljoen plots gebleven is.

Jullie zeggen de belastingen niet te verhogen voor de Edegemnaar, maar ik denk dat iedereen zich hier afvraagt waarvoor wij eigenlijk nog belastingen betalen.

Tot slot, Dentergem. De vergelijking met deze gemeente van 8.700 inwoners slaagt echt nergens op. Ondertussen maakte Dentergem haar plannen bekend: ze gaan volop investeren in meer personeel, cultuur, buitenschoolse kinderopvang, een intergemeentelijk zwembad... kortom in een warme gemeente. En wat doen jullie: het tegenovergestelde.
Dentergem probeert bij te benen met het Edegem van vandaag en Edegem probeert terug te keren naar het Dentergem van het verleden.