Nieuwe uitbaters gezocht voor ’t Forum

30 November 2017

De voorbije jaren investeerden we fors in wijkontmoetingscentrum ’t Forum. “De speeltuin werd volledig vernieuwd en uitgebreid, het terras werd eindelijk aangepakt en ook in de keuken werden toestellen vervangen”, vertelt schepen voor wijkwerking Jeroen Van Laer. “Het gemeentelijk wijkontmoetingscentrum ’t Forum groeide de laatste jaren uit tot dé ontmoetingsplek voor de wijk Buizegem.”

Maar met investeringen alleen kom je er niet. Het succes van ’t Forum is alleen maar mogelijk door het harde werk van de vele vrijwilligers in vzw ’t Forum en de uitbaters van de cafetaria, Marc en Christine. “Het is dan ook met spijt en tegelijk dankbaarheid dat we van Marc en Christine afscheid nemen nu zij hebben aangegeven op pensioen te zullen gaan in april 2018”, gaat schepen Jeroen Van Laer verder “We moeten als gemeente dus op zoek naar nieuwe uitbaters die met evenveel enthousiasme de cafetaria willen open houden.”

Omdat het maatschappelijk en wijkgericht project van ’t Forum zo belangrijk is, werd er een bijzonde lastenboek opgesteld dat slechts 20 punten geeft aan het financiële en economische plaatje en maar liefst 80 punten aan de visie en het project dat de nieuwe kandidaten voor ogen hebben voor ’t Forum. “Toch een uniek gegeven”, meent schepen Jeroen Van Laer, “We vinden het als gemeente immers veel belangrijker dat we nieuwe uitbaters vinden die zich echt willen inzetten voor de wijk, dan dat we daar als gemeente nog geld mee verdienen. Tal van verenigingen hebben in ’t Forum hun thuisbasis, de vzw ’t Forum doet fantastische activiteiten zoals Meneerke van Buizegem of het Sinterklaasfeest en heel wat mensen uit de buurt ontmoeten er elkaar bij een Trappist of koffie tegen democratische prijzen. Dat moet absoluut behouden blijven.”

Kandidaten kunnen hun voorstel indienen tegen uiterlijk dinsdag 19 december 2017. De toewijzing staat op de planning in de loop van de maand januari 2018. In februari wordt de nieuwe ontwerpakte voorgelegd aan de gemeenteraad.