Negen amendementen

Overzicht van de negen amendementen die Groen indiende op het meerjarenplan van het N-VA bestuur tijdens de gemeenteraad van 16 december 2019.

  1. Behoud Huis Hellemans
  2. Behoud Ondersteunende diensten
  3. Behoud Hangar 27
  4. Behoud Rock Edegem
  5. Behoud Bioklas
  6. Behoud Uitleendienst
  7. Behoud IBO De Speelclub
  8. Behoud Ecopark
  9. Schrappen van 2 schepenen