Voorbeeld bezwaarschrift RUP Heihoefseweg

Eén van de laatste stukjes open ruimte in Edegem dreigt verkaveld te worden. N-VA heeft opnieuw een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Heihoefseweg uitgetekend. In de versie die nu voorligt, blijft het oorspronkelijk plan overeind - 72 woningen en 75% verharding. De wijzigingen - punten en komma’s - lijken enkel ingegeven te zijn om deze keer procedure en vormfouten te vermijden. Het openbaar onderzoek is lopende, bezwaarschriften moeten voor 12 september worden ingediend.

Eén van de belangrijkste tegenargumenten is het feit dat de weide is geklasseerd als een effectief overstromingsgebied. Dit gebied functioneert als een natuurlijke spons. Elke verdere verharding zal voor de onmiddellijke omgeving de water- en droogteproblematiek vergroten. Dit is geen plek om te verdichten, integendeel.

Groen steunt dan ook het protest van de buurt om het RUP aan te passen. Dien samen met ons het voorbeeld van bezwaarschrift in (klik hier):

  • stuur je brief aangetekend naar de Omgevingsraad (GECORO), Gemeenteplein 1 te 2650 Edegem;
  • geef je schriftelijk bezwaar af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis;
  • mail je opmerkingen/bezwaren naar [email protected]

Meer info op: https://www.edegem.be/bekendmaking-openbaar-onderzoek-rup-heihoefseweg en op de Facebook-pagina van het actiecomité: https://www.facebook.com/Het-laatste-Molenveld-102988701437123