Groen legt plan op tafel om leegstand aan te pakken én betaalbare woningen te realiseren

16 Februari 2021

Groen legt plan op tafel om leegstand aan te pakken én betaalbare woningen te realiseren

Groen stelde op de gemeenteraad van februari voor om als gemeente het sociaal beheersrecht toe te passen op leegstaande woningen. Er staan op dit moment een 50-tal woningen op lijst van leegstand in Edegem. Daarvan komern 26 woningen in aanmerking om sociaal te gaan beheren. "Met 287 Edegemnaren op een wachtlijst voor een sociale woning moeten we echt een tandje bijsteken", zegt gemeenteraadslid Vera Hans.

Het sociaal beheersrecht heeft als doel de leegstand en verkrotting te bestrijden en probleemwoningen na herstel opnieuw op de woningmarkt te brengen tegen sociale voorwaarden. Doel is dus zowel een verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium als een uitbreiding van het aanbod van betaalbare woningen. Het sociaal beheer geeft de gemeente het recht om woningen die minstens twee jaar zijn opgenomen in het leegstandsregister, de inventaris van ongeschikte- en onbewoonbare woningen of het register van verwaarloosde woningen of gebouwen, te renoveren en te verhuren als sociale huurwoning.

De toepassing van het sociaal beheersrecht als gemeente is met andere woorden een win-win-win situatie: leegstand wordt aangepakt, woningkwaliteit wordt verbeterd én we werken aan betaalbare woningen. Er staan immers nog steeds heel wat mensen op de wachtlijst voor een betaalbare, sociale woning.

Het sociaal beheer kan enkel en alleen uitgeoefend worden door een gemeente. De renovatie en verhuur kan uitbesteed worden aan een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor.