Amendement schrappen van twee schepenen

Actie T1.1.2 van het meerjarenplan luidt: "Een slanke overheid werkt samen met externe partners om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen tegen een lagere werkingskost". 

Actie T1.1.2 sloeg in als een bom. Op één A4 wordt zo'n 30 procent van het personeelsbestand weggeschreven en de diensten en engagementen die zij vandaag behartigen: afvalophaling en -inzameling, Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang, busvervoer, bioklas, bibliotheek, sporthal Den Willecom, jeugddienst (Hangar 27, Club 27, Rock Edegem), Huis Hellemans, uitleendienst, (her)aanleg en onderhoud publiek domein, onderhoud eigen patrimonium (poets). Over de dienst onthaalouders al geen woord meer, net zoals de stedenband met San Jeronimo.

Niet alleen de diensten worden gedecimeerd. Ook de bevoegdheden van enkele schepenen. Mits een kleine herschikking van de resterende bevoegdheden, menen wij dat dit schepencollege perfect met een derde minder VTE verder kan.

Deze actie past perfect onder Actie T.1.1.5: "Onze interne bedrijfsvoering is op orde".

Besluit

Artikel 1

Actie T.1.1.5 wordt uitgebreid met volgende actie:
Het bestuur duidt in onderlinge overeenstemming twee schepenen aan die vrijwillig afstand doen van hun mandaat. Vanaf dat moment gaat het schepencollege verder met 5 in plaats van 7 personen.