Amendement behoud van de bioklas

In de vorige legislatuur investeerden we samen in een nieuwe bioklas. Een nieuw gebouw om zo de natuureducatie voor de Edegemse scholen een nieuw tijdperk in te loodsen. Deze legislatuur moest er een nieuw model uitgewerkt worden opdat niet enkel het gebouw, maar ook de werking een nieuw elan zou krijgen. Een nieuwe visie rond de werking, een uitbreiding naar andere thema's zoals geschiedenis van het fort, een verdienmodel dat niet enkel focust op scholen (natuurkampen was een goede graadmeter), nieuwe lessen afgestemd op de leerplannen, aanpassingen aan de nieuwe locatie en een uitgebreid netwerk van vrijwilligers uitbouwen.

Om dit te kunnen doen heb je tijd nodig. En mensen! 

Maar nog voor de bioklas zijn vleugels kan uitspreiden worden ze gekortwiekt! Wij vinden het onvoorstelbaar dat er een personeelsafbouw is op dit meest cruciale moment. En alsof het vervangen van die halve leerkracht nog niet genoeg is, gooien we nog wat taken bij op haar bord: flankerend onderwijsbeleid coördineren. Lees bezoeken regelen aan de sporthal, aan de bibliotheek, voor het reserveren van de fietsjes, aan Huis Hellemans als dat nog kan en uiteraard de deur opendoen als iemand in de bioklas iets wil doen…  1 halftijdse opdracht zei u toch?

Denkt u echt dat er nog tijd over is om aan de nieuwe bioklas te denken? 

Denk daar nog het schrappen van het busvervoer bij. Een school gaat echt geen dure bus huren om 1 keer over en weer te rijden naar de bioklas met haar kleuters…

En het bestuur denkt dat dit een besparing zal zijn? Zogezegd garandeert u dat met vrijwilligers elke klas minstens 1 keer kan komen? Ook Dat kost geld, he! Een snelle berekening levert toch ook 6 à 10.000 euro kosten op. Maar in jullie nva blaadje staat dat de eigen klasleerkrachten er de natuurlessen kunnen geven. Dat zal wel de echte agenda zijn, zeker!

Op deze manier organiseren jullie dus heel bewust de afbouw en teloorgang van de bioklas. Daar kan onze fractie uiteraard niet achter staan en daar zullen we tegen blijven vechten!
Vandaar dit amendement om 2 halftijdse leerkrachten te behouden, maar wel werk te maken van een nieuw model, waar we trouwens niet vies moeten zijn van creatieve inkomstenmodellen…

Besluit
Artikel 1:
Actie B 1.2.4 van het meerjarenplan wordt geherformuleerd: "bioklas focust op natuureducatie.
De nieuwe bioklas voor natuureducatie voor jong en oud is ondertussen een feit. Edegemse scholen kunnen hier kosteloos gebruik van maken. 2 halftijdse leerkrachten leggen de basis voor een nieuwe werking. Een verdienmodel wordt uitgewerkt voor nieuwe doelgroepen en niet-Edegemse scholen." 
 
Artikel 2:
Actie T.1.1.2 wordt integraal geschrapt.