Amendement behoud Uitleendienst

Het bestuur zal de logistieke ondersteuning evalueren voor eigen gemeentelijke evenementen en externe evenementen. We stoppen alvast met het uitlenen van materiaal en vervangen deze met een materiaaltoelage. Met deze beslissing verzekert u absoluut geen kwalitatieve dienstverlening.

Onder de Beleidsdoelstelling B3: Het Edegems uitgebreid vrijetijdsaanbod werkt verbindend staat het volgende: "Vrije tijd is een belangrijk middel voor mensen om zich goed te voelen. Tijd spenderen aan sport, hobby’s, sociale contacten en toerisme werkt heilzaam. Alle Edegemnaars vinden daarom dicht bij huis diverse mogelijkheden tot ontspanning in verschillende domeinen."

Het ondersteunen van al deze initiatieven met basismateriaal is daarom een kerntaak van een gemeente.
 
De afschaffing van de uitleendienst is nefast voor tal van verenigingen, scholen, buurtcomités en de eigen gemeentelijke evenementen. Althans dat vinden wij. 
N-VA zegt: trek uw plan! Het bestuur maakt zich sterk dit te compenseren met een materiaaltoelage "een enveloppe". De inhoud hiervan tot dusver onbekend. De berekening van deze enveloppes gebeurde zelfs nog niet. Maar tegelijkertijd zegt u dat er niets gaat veranderen. Dit is ronduit liegen en lachen met onze bruisende gemeente.
 
Een snelle berekening zal u al gauw leren dat de optelsom van al de enveloppes die u zal moeten geven aan scholen, verenigingen, buurtcomité’s en de kost voor eigen activiteiten zoals de jaarmarkt een aardige duit zal kosten. En daarmee de kost van de huidige uitleendienst vele malen overschrijden.
 
Vandaag leveren de mensen van de uitleendienst prima werk. Bovendien zijn zij erg flexibel, nemen ook andere taken binnen de gemeente op en zijn erg betrokken.

Personeel is voor ons geen last maar een zege! Behoud van de uitleendienst betekent tal van ontmoetingen, sfeer en gezelligheid op Edegemse pleinen, scholen, buurten,... maar eveneens het voortbestaan van verenigingen. Velen zijn immers erg afhankelijk van de opbrengsten van deze events.

Een samenwerking met Opnieuw en Co lijkt ons prima voor opslag of onderhoud. 
Wat ons inziens ook valt te bekijken is de huur van voertuigen op de private markt voor het vervoer van het materiaal.
 
Indien u uw doelstellingen ernstig neemt en een warm Edegem voor ogen hebt schroeft u deze beslissing terug net zoals u deed voor de 10% subsidies die u de van de verenigingen wilde afnemen. Voor Groen is de uitleendienst één van de prioriteiten voor een warm en sociaal Edegem. 

Besluit:

Artikel 1:
We houden de uitleendienst in eigen beheer en ondersteunen Edegemse buurtfeesten, scholen, verenigingen met het nodige materiaal.

Artikel 2:
Actie T.1.1.2 wordt integraal geschrapt.