Amendement behoud Rock Edegem

Rock Edegem is al twintig jaar de officieuze aftrap van de festivalzomer. Sinds vorige legislatuur is ons festival twee dagen met een beproefd recept: op zaterdag de StuBru-fuif en op zondag een gevarieerde programmatie dat soms ook eens buiten de lijntje durf te kleuren.

De organisatie van het festival wordt volledig getrokken door de jeugddienst en die gaan tot het gaatje. Rock Edegem kan ook alleen maar werken dankzij de vele vrijwilligers, waaronder ook heel veel personeelsleden, die terecht fier zijn op hun festival.

De feesteditie van 2019 buiten beschouwing gelaten, alsook de personeelsinzet van de jeugddienst, draait Rock Edegem na 20 edities nagenoeg break-even (negatief saldo van -165 EUR).

Dat het bestuur Rock Edegem aan een externe partner wil overlaten, is dan ook onbegrijpelijk. Er is geen enkele objectieve reden om de regie van dit succesvol gemeentelijk festival uit handen te geven. Meer nog, willen we de kwaliteit van het huidige concept, het gevarieerd programma behouden, is het zelfs noodzakelijk om de organisatie in eigen handen te houden. Zonder gemeentelijke toelage zal een externe partner Rock Edegem enkel kunnen organiseren door in te boeten op programmatie en concept.

Om die redenen voegen we een actie B3.2.6 toe aan het meerjarenplan 
dat de organisatie van Rock Edegem continueert op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle, eigentijdse manier.

Omwille van bovenstaande argumenten komt ook Actie T.1.1.2 "Een slanke overheid werkt samen met externe partners voor kwalitatieve dienstverlening tegen een lagere werkingskost" integraal te vervallen. Samenwerken met externe partners om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen is op zichzelf niet verkeerd, maar denken dat dit per definitie tegen een lagere werkingskost zal zijn, is naïef.
 
Besluit 
 
Artikel 1 :
Actie B3.2.6 word toegevoegd aan het meerjarenplan: "We zetten Rock Edegem verder als gemeentelijk festival." De nodige budgetten worden voorzien.

Artikel 2:
Actie T.1.1.2 wordt integraal geschrapt.