Amendement behoud IBO De Speelclub

Edegem is op dit moment organisator van Buitenschoolse Opvang op drie locaties: locatie Centrum (Zwaluwnest), Centrum-tienerwerking (De Zwaluw) en Fort 5. De tevredenheid over de werking van IBO De Speelclub is zeer groot. Dat is uiteraard te danken aan het sterke team van coördinatoren en begeleiders. 

Die kwalitatieve werking willen we absoluut behouden. Onderzoek in een recent verleden toonde aan dat het niet goedkoper was om onze fantastische IBO uit handen te geven aan een externe partner. Gesprekken met o.m. vzw Landelijke Kinderopvang leerden dat zulke organisaties bereid waren om IBO De Speelclub over te nemen mits "het lokale bestuur de gebouwen of ruimten aanbiedt en onderhoudt inclusief dat de gemeente de financiële verliezen compenseert."

Buitenschoolse kinderopvang organiseren is geen kernopdracht van een lokaal bestuur maar is absoluut een maatschappelijke nood. Als de lokale overheid dit zelf organiseert zijn dit de voordelen (VVSG):
  • Garantie op bereikbare, betaalbare, betrouwbare kinderopvang  
  • Invloed kunnen uitoefenen op kinderopvangaanbod in de gemeente
  • Kennis en expertise om de regierol waar te kunnen maken en beleid op te maken
  • Garantie op realiseren van de strategische lokale beleidsdoelstellingen
  • Hulp in het bestrijden van armoede en garantie op toegankelijke kinderopvang
  • Garantie voor lokale samenwerking tussen kinderopvang en andere partners
  • Mogelijkheid om lokale werkgelegenheid en tewerkstelling van specifieke doelgroepen te realiseren
  • Mogelijkheid om flexibel in te kunnen spelen op de lokale noden
  • Privatiseren staat niet gelijk aan besparen
  • Anders organiseren zonder te privatiseren kan

Om die redenen passen we actie B1.1.1 uit het meerjarenplan aan en benadrukken we dat we als lokaal bestuur organisator blijven en mee zullen instaan voor bijkomende capaciteit.

Omwille van bovenstaande argumenten komt ook Actie T.1.1.2 "Een slanke overheid werkt samen met externe partners voor kwalitatieve dienstverlening tegen een lagere werkingskost" integraal te vervallen. Samenwerken met externe partners om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen is op zichzelf niet verkeerd, maar denken dat dit per definitie tegen een lagere werkingskost zal zijn, is naïef.
 
Besluit 
 
Artikel 1 :
Actie B1.1.1 wordt als volgt aangepast: "Lokaal bestuur Edegem investeert, als organisator, in kwalitatieve en voldoende buitenschoolse kinderopvang."

Artikel 2:
Actie T.1.1.2 wordt integraal geschrapt.