Amendement behoud Hangar 27

Hangar 27 is de polyvalente jeugd- en cultuurzaal die druk gebruikt wordt door vele Edegemse verenigingen en Edegemnaren. Het is een belangrijke ondersteuning voor verenigingen om op een veilige en laagdrempelige manier activiteiten te organiseren.  

De exploitatie van de zaal - exclusief loonkost - draait een beperkt verlies van rond de 1.500 EUR, max 5.000 EUR.

Het potentieel van de zaal is groter. Jaarlijks zijn er tussen de 70 en 80 activiteiten. De populairste dagen zijn uiteraard de weekends. Het aantrekken van andere soort activiteiten, ook op weekdagen, vraagt een beperkte investering om de zaal eenvoudiger op te kunnen delen, een opwaardering van de keuken en inkomzone. Die investering zou zichzelf snel terugverdienen.

Hangar 27 is ook de uitvalsbasis geworden van Club 27, de concertwerking. Club 27 en Hangar 27 worden rechtgehouden door de jeugddienst. Die gaan echt tot het gaatje om de zaal klaar te krijgen voor elke activiteit. Bij concerten van Club 27 zijn zij de laatste die het licht uitdoen.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat het bestuur Hangar 27 en Club 27 wil privatiseren en commercialiseren. Het is absurd om te stellen in de pers dat er voor de verenigingen en de Edegemnaar niets zal veranderen. De huurprijzen zijn maar één element. Wat gaat het bestuur hard kunnen maken wat kost security, poets, materiaal en drank betreft? Jullie hebben echt geen idee wat Hangar 27 vandaag kost en opbrengt.

De beperkte kost voor de gemeente en de grote return naar verenigingen en Edegemnaren van Hangar 27 zijn duidelijk. Hangar 27, uitgebaat door de jeugddienst, levert prima dienstverlening en dat willen we zo houden.

Om die redenen wijzigen we actie B3.2.5 in het meerjarenplan in "We bouwen Hangar 27 als gemeentelijke polyvalente jeugd- en cultuurzaal verder uit".

Omwille van bovenstaande argumenten komt ook Actie T.1.1.2 "Een slanke overheid werkt samen met externe partners voor kwalitatieve dienstverlening tegen een lagere werkingskost" integraal te vervallen. Samenwerken met externe partners om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen is op zichzelf niet verkeerd, maar denken dat dit per definitie een nuloperatie is voor de huidige gebruikers van Hangar 27 is naïef.
 
Besluit 
 
Artikel 1 :
Actie B3.2.5 word gewijzigd: "We bouwen Hangar 27 als gemeentelijke polyvalente jeugd- en cultuurzaal verder uit". De nodige budgetten worden voorzien voor de concerwerking Club 27.

Artikel 2:
Actie T.1.1.2 wordt integraal geschrapt.