Amendement behoud Ecopark

Het bestuur zegt alle beslissingen weloverwogen te hebben en volledig becijferd, maar toch kunnen wij blijkbaar geen enkele nota krijgen die de beleidsbeslissingen onderbouwen. Gebrek aan openheid of gewoon omdat ze er niet zijn.

Sommige cijfers kennen we zelf wel. En dan denk ik aan het ecopark. Het ligt ons dan ook nauw aan het hart.  
In 2017 hebben we zelf ook de uitbesteding van het ecopark naar Igean  overwogen. Toen bleek dat we door een aantal aanpassingen op gelijke voet kwamen qua dienstverlening en kostprijs (geen KMO-opening, 1 persoon minder op het ecopark, zaterdag een uur vroeger sluiten,…). 

Dat was geen plezante oefening voor het personeel, ik denk dat ze hier in de zaal kunnen beamen, maar ze zijn er wel samen met ons voor gegaan! Evaulatie in 2018 heeft aangetoond dat het werkte: uitbesteding bleek nu zelfs duurder dan het in eigen beheer houden.

Het bestuur schermt met het feit dat overstappen naar Igean 49 openingsuren heeft ipv de huidige 34. Dat is natuurlijk onzin. Wie gaat in Godsnaam naar de andere kant van Mortsel of Kontich rijden of naar dat piepkleine containerpark in Aartselaar of Wilrijk? Neen, ze zullen net allemaal staan aan te schuiven om naar ons ruime park te komen. 
Uitbesteden aan Igean zal de kostprijs voor de gemeente niet doen dalen en ons niet meer zelf laten beslissen over investeringen, aangeboden fracties of prijsbeleid. De Edegemnaar zal er dus alles behalve baat bij hebben. Langere files, minder helpende handen, duurdere prijzen en minder openingsuren zullen het gevolg zijn.
Wat ons betreft telt hier dus nog steeds wat we zelf doen, kunnen we beter doen!
 
Het bestuur heeft het verder over de herlokalisatie. Waar wij in de gemeenteraad van juni vanop de collegebanken nog belachelijk gemaakt werden als wij het weggaan van het ecopark durfden benoemen, staat het nu toch zwart op wit in het strategisch beleid! We investeerden net nog in een nieuwe weegbrug. We vinden het dan ook een uitermate slecht financieel beleid, jullie stokpaardje, om een nieuwe niet-nodige investering te doen van  1 à 1,5 miljoen. En dat om een nieuwe parking aan te leggen? Waarom moet de Edegemnaar betalen voor een nieuw ecopark en dan ook nog voor een parking waar voornamelijk niet-Edegemse burgers komen… Maak toch een betaalparking op de huidige grond achter de gemeentehallen? Kan perfect met externe partners - jullie favoriete beleidsmodel!
De huidige locatie van het ecopark is een uitstekende uitvalsbasis. De plek is vlot bereikbaar voor elke Edegemnaar en ruim genoeg om het aantal bezoekers dat het ecopark dagelijks ontvangt op vlotte wijze te kunnen bedienen.
 
Om die redenen voegen we actie B 4.3.4 toe aan het meerjarenplan dat de organisatie van het ecopark continueert op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier. En dat op de huidige locatie.